Scop

Grupul de Expertiză Forestieră al Universității Transilvania din Brașov a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 73 din 25 februarie 2020 şi reunește specialiști din facultățile de profil ale universității, care au o bogată experiență națională şi internațională în diverse domenii ale gestionării durabile a resurselor forestiere şi conservării biodiversității.

Scopul Grupului de Expertiză Forestieră este de a furniza analize, puncte de vedere şi opinii obiective şi fundamentate ştiințific privind gestionarea şi conservarea resurselor forestiere din România, atât pentru factorii de interes, cât şi pentru publicul larg.

Grupul nu își propune să producă sau să întrețină polemici care nu respectă conduita academică şi obiectivitatea ştiințifică.